hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dopad brexitu na obchodovanie s ohrozenými druhmi

V piatok 31.januára 2020 s úderom polnoci vystúpi Veľká Británia z Európskej únie. Vzhľadom na to, že medzi EÚ a Veľkou Britániou bola podpísaná dohoda o vystúpení z Európskej únie, po tomto dni bude až do 31.12.2020 nasledovať prechodné obdobie. Počas neho budú v Spojenom kráľovstve v oblasti CITES aj naďalej platiť právne predpisy EÚ. To znamená, že pravidlá obchodovania s ohrozenými druhmi (CITES) sa minimálne do konca roka 2020 nemenia.

Z pohľadu problematiky CITES sa bude na Veľkú Britániu nazerať ako na členský štát EÚ. V praxi to znamená, že v prípade obchodovania s ohrozenými druhmi medzi Veľkou Britániou a členskými štátmi EÚ nebude potrebné vydávanie dovozného či vývozného povolenia CITES (tzv. permit).

CITES (Conventionon International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktorý bol podpísaný dňa 3. 3. 1973 vo Washingtone. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa tak účinne zabraňovalo nelegálnemu obchodovaniu s týmito vzácnymi druhmi.