hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Budaj: Zelené verejné obstarávanie na Slovensku zaostáva

Dnes vzala vláda SR na vedomie informáciu o neúspechu záväzkov bývalej vlády, ktorá síce prijala Akčný plán pre zelené verejné obstarávanie (2016), ale neplnila ho. Napríklad v minulom roku bol podiel zeleného verejného obstarávania iba na úrovni necelých 11 percent pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja je nanajvýš potrebné, aby sa podiel zeleného verejného obstarávania stal prioritou naprieč všetkými ministerstvami. „Reštart ekonomiky po koronakríze musíme využiť aj pri zelenom verejnom obstarávaní. Práve tento systém, ktorý je založený na šetrnom využívaní prírodných zdrojov, je tou správnou cestou, ako šetriť aj životné prostredie, aj peniaze nás všetkých.“

Podľa materiálu z dielne envirorezortu bude potrebné zefektívniť systém vzdelávania verejných obstarávateľov, znížiť administratívne zaťaženie verejných obstarávateľov, ako aj presadiť zmenu dobrovoľného prístupu k uplatňovaniu zeleného verejného obstarávania na povinnosť.

Strategickým cieľom pre Slovensko je dosiahnutie 50 % podielu zrealizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzavretých zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Podľa Envirostratégie by mal tento podiel v roku 2030 dosiahnuť až 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania.