hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Boj s envirokriminalitou pokračuje: Ďalšia havária v areáli Chemko Strážske

ilustračný obrázok

Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia v spolupráci s políciou od soboty večera prešetrujú únik odpadových vôd z areálu Chemko Strážske. Po zásahu na mieste inšpektori kvalifikovali únik z odpadovej rúry do okolitej prírody ako mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré bolo spôsobené koróziou nadzemného potrubia. Prevádzkovateľom kanalizácie je spoločnosť TP 2. 

Na únik priemyselných odpadových vôd upozornil na sociálnych sieťach miestny obyvateľ. „Bezohľadnosť znečisťovateľov, ako je vidno zo zverejnených dôkazových videí, nemá žiadne medze. Inšpekcia musí konať a vyvodiť zodpovednosť, pretože ľahostajnosť voči prírode a ohrozovanie verejného zdravia sa nebude tolerovať,“ podčiarkol minister životného prostredia Ján Budaj. 

Inšpektori okamžite uložili prevádzkovateľovi potrubia, spoločnosti TP 2, s.r.o., opatrenie, aby do vykonania opravy potrubia zastavil prečerpávanie odpadových vôd. Odobraté boli aj vzorky vody a okolitej pôdy na expertízu Policajnému zboru SR. Spoločnosť TP 2, s.r.o. ktorá prevádzkuje kanalizačné potrubie, deklaruje, že by malo ísť o vyčistené vodu. 

Kanalizačné potrubie vedie z čistiarne odpadových vôd (ČOV) do odkaliska Poša. Prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd (ČOV) je spoločnosť Ekologické služby a. s., ktorá v júni 2020 požiadala Inšpektorát životného prostredia Košice o vydanie integrovaného povolenia na prevádzku. Konanie je momentálne prerušené. Inšpektori vykonali v prevádzke ČOV kontrolu, ktorú ukončili v septembri 2020 so záverom, že ČOV je prevádzkovaná bez povolenia.

Ďalšie procesné úkony vykonávajú inšpektori spoločne s políciou. Celý prípad je v šetrení a o jeho výsledkoch budeme informovať.