hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Poznáme výsledky súťaže Zlatý mravec 2020

ilustračný obrázok

Na Ministerstve životného prostredia SR ocenili najlepšie projekty odpadového hospodárstva v rámci súťaže Zlatý mravec 2020. Hodnotiaca komisia rozhodla o piatich víťazoch v jednotlivých kategóriách a o udelení jedného čestného uznania. Za envirorezort ocenenia odovzdal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

Súťaže Zlatý mravec 2020 sa zúčastnili jednotlivci i spoločnosti, ktoré aktívne pôsobia v niektorej z oblastí odpadového hospodárstva, navrhujú inovatívne a efektívne riešenia na jeho napredovanie alebo dosahujú pozitívne výsledky v oblasti environmentálnej výchovy.  

„Odpadové hospodárstvo je oblasť, v ktorej musí Slovensko výrazne pridať a potrebuje pozitívne príklady. Som presvedčený, že všetky víťazné projekty si zaslúžia prívlastok usilovnosť, kreativita, nápaditosť, neúnavnosť, kolektívna práca, organizovanosť, energia a tvorivosť,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

Víťazmi súťaže Zlatý mravec za rok 2020 sa stali:

1. V kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo: Ing. Anna Vargová, KOLO, občianske združenie za projekt „KOLO – Mestský bazár na Bazovej. Pilotný projekt Reuse centra“. V rámci projektu dostali funkčné, zachovalé a stále hodnotné veci druhú šancu. Začiatkom októbra navštívilo mestský bazár na Bazovej ulici v Bratislave približne 900 ľudí, ktorí si zakúpili takmer 3000 vecí. Takto sa podarilo nájsť opätovné využitie pre až 4,5 tony predmetov, ktoré by inak skončili v komunálnom odpade.

2. V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo: Miroslav Havadej, LIDL Slovakia za projekt, „Bude z toho haluz“. Projekt vznikol ako reakcia na schválený zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý má vstúpiť do platnosti 1. januára 2022. Projekt umožňuje zákazníkom nakupujúcim v dvoch predajniach LIDL v bratislavskom Ružinove odovzdávať PET fľaše a kovové nápojové obaly prostredníctvom zberných automatov, pričom za každý odovzdaný obal prispeje spoločnosť LIDL sumou 0,10 € na revitalizáciu mestského parku Ostredky. Projekt v predstihu umožňuje zákazníkom privyknúť si na pripravovaný spôsob zálohovania nápojových obalov, čo zabezpečí ich budúcu vysokú mieru recyklácie.

3. V kategórii Environmentálna výchova: Mgr.art. Táňa Zacharová za projekt „Garbage Gobblers, vzdelávací webový portál s tabletovou hrou“. Cieľom je využiť vzdelávací potenciál hier a nájsť zábavnú formu, akou podať tému odpadov, ich triedenia a využívania prostredníctvom interaktívneho virtuálneho zážitku. Zámerom projektu je nielen pomôcť deťom pochopiť, ako odpady škodia prírode a ako ich vieme recyklovať, ale mala by ich aj motivovať a dať im pocit, že osud planéty je aj v ich rukách a že na ich snahe záleží.

4. V kategórii Inovatívne riešenie: Hugo Repáň za projekt „Recyklácia cigaretových filtrov“. Projekt sa zaoberá zberom cigaretových filtrov na miestach ich vzniku, ich vytriedením a spracovaním na priemyselné využitie. Zámerom projektu je recyklácia 1 tony cigaretových filtrov mesačne na území SR. Cigaretové filtre obsahujú množstvo toxických a karcinogénnych látok, ktoré predstavujú možný zdroj ohrozenia pre pôdu, vodu, zložky ekosystémov i ľudské zdravie.

5. V kategórii Študentský projekt: Ing.Tímea Šefčíková za Diplomovú prácu „Termické procesy ako spôsob odstraňovania farmaceutík z čistiarenských kalov“. Autorka odbornej práce podrobne porovnáva výskyt farmaceutík a rôznych liečiv v čistiarenských kaloch ôsmich slovenských čistiarní odpadových vôd. Hlavná časť práce sa zaoberá vplyvom termických procesov na redukciu, prípadne úplné odstránenie farmaceutík z čistiarenských kalov. Riešenie predstavuje vhodnú alternatívu na ich úpravu a bezpečnejšie používanie kalov na poľnohospodárske alebo iné účely.

Odborná komisia udelila Čestné uznanie Ing. Tomášovi Ščepkovi, PhD. za originálny prístup k riešeniu problematiky znečistenia vodných tokov a lužnej krajiny použitými PET fľašami. Autor projektu „PET Kajak“ si vlastnoručne z odpadového materiálu zhotovil kajak, na ktorom splavil slovenský úsek Dunaja. Projekt je dokumentovaný filmovou kamerou a predstavuje silné výchovné posolstvo pre všetky generácie.

Ocenenie Zlatý mravec sa udeľuje od roku 2006 v 5 kategóriách odpadového hospodárstva. Vyhlasovateľmi ocenia Zlatý mravec sú: Reclay Slovensko, s.r.o., Ministerstvo životného prostredia SR, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku a Združenie organizácií verejných prác.

 

Celý záznam z udeľovania cien si môžete pozrieť TU