hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Bratislave sa skončilo stretnutie ministrov životného prostredia V4, Bulharska a Rumunska

Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla dnes v historickej budove parlamentu v Bratislave privítal ministrov životného prostredia V4, Bulharska a Rumunska v rámci ročného predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine. Hlavnou témou rokovaní bola lepšia kvalita ovzdušia a viac investícií do čistej energie.

Podľa hodnotenia Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) je masívne zníženie emisií skleníkových plynov v najbližšom desaťročí rozhodujúce pre ochranu ekosystémov, predchádzanie katastrofickým vplyvom a podporu udržateľného rozvoja. Na dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany klímy, čistého ovzdušia a energetickej bezpečnosti je potrebných viac investícií do čistej energie.

„Dôkazy, ktorými disponujeme, by mali inšpirovať naše vlády, aby dostali opatrenia v oblasti zmeny klímy do popredia a stali sa alfou a omegou našich národných programov,“ povedal na stretnutí V4 štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla.

Predstavitelia krajín V4, Bulharska a Rumunska sa zhodli na potrebe rozvíjať národné stratégie, plány a opatrenia, ktoré umožnia nákladovo efektívne riešenia a viac investícií do najmodernejších technológií. Slovensko v tejto oblasti pracuje na Nízkouhlíkovej stratégii do roku 2030. Obsahovať bude prehľad rôznych opatrení na znižovanie emisií skleníkových plynov a odhadované náklady na ich realizáciu. Stratégia bude založená na štúdii, ktorú v súčasnosti zelený rezort dokončuje v spolupráci so Svetovou bankou.

Na stretnutí rezonovali aj témy programu kontroly znečistenia ovzdušia, medzisektorovej spolupráce pri dosahovaní cieľov kvality ovzdušia, aspektu "palivovej chudoby" pri určovaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a diskusia o klimatických zmenách (tzv. dialóg Talanoa).

Zástupcovia V4, Bulharska a Rumunska momentálne pokračujú v diskusiách v rámci podujatia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Green Action task Force.