hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelený rezort mení odpadovú politiku, aby sa odpad oplatilo triediť a recyklovať, a tým sa výrazne obmedzilo skládkovanie

Slováci v minulom roku vyprodukovali zhruba 2 milióny 130 tisíc ton komunálneho odpadu. Vytriediť sa podarilo 623-tisíc ton, čo predstavuje takmer 30 percent. Na skládkach bolo uložených 62 percent. Napriek tomu, že za posledné dva roky sa spravilo kus práce, ministerstvo životného prostredia chce práce na zlepšení systému odpadového hospodárstva zintenzívniť. Ministerstvo už zaviedlo povinnosť zaviesť hnedé kontajnery na bioodpad, spoplatnilo ľahké platové tašky, ale aj presadilo nový zákon o poplatkoch za skládkovanie odpadov.

Splniť cieľ EÚ, do roku 2020 na Slovensku triediť a následne recyklovať 50 % komunálnych odpadov, bude náročné. „Odkedy som nastúpil na post ministra robíme maximum v boji proti skládkam. Hľadáme a prijímame konkrétne opatrenia, aby sa odpad na Slovensku čo najviac oplatilo triediť a recyklovať. A v tomto boji nepoľavujeme,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Na celkovom vzniku zmesového komunálneho odpadu má najväčšie zastúpenie biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Od roku 2017 je zákonom zavedená povinnosť zaistiť hnedé kontajnery pre rodinné domy alebo kompostéry. Za týmto účelom envirorezort naďalej podporuje projekty samospráv, ktoré predkladajú žiadosti o dotácie, tak z fondov EÚ, ako aj Environmentálneho fondu.

Od 1. januára tohto roku ministerstvo presadilo legislatívnu zmenu v odpadovom zákone, ktorou sa spoplatnili ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov. Predajcovia ich musia spoplatňovať a taktiež poskytovať alternatívne druhy tašiek z papiera či textilu alebo tašiek určených na opakované použitie.

V októbri 2018 parlament ústavnou väčšinou schválil protiskládkový balíček. Jeho súčasťou bol nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a novela zákona o odpadoch. Cieľom nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov je výrazne znížiť skládkovanie odpadu na skládkach, a to tak, aby už viac nebolo ekonomicky výhodné takýto odpad ukladať na skládkach.

Cieľom novely zákona o odpadoch je zas zvýšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládky odpadov. Prísnejšie pravidlá dostalo prevádzkovanie i uzatváranie skládok odpadov, či došlo k zjednoteniu postupu štátnej správy vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu.

V novembri tohto roku ministerstvo životného prostredia spustilo aj práce na zavedení zálohovania PET fliaš a plechoviek. Práve tie predstavujú výraznú záťaž pre životné prostredie. V súčasnosti je na ministerstve založená interná pracovná skupina, ktorej hlavnou prioritou je zavedenie zálohovania a minister už začal rokovania s reťazcami a dotknutými výrobcami.