MŽP SR

Výzvy EK v rámci programu LIFE

Výzva EK 2020

Posledná výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy (2014-2020) bola zverejnená dňa 2.4.2020. Vzhľadom k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu boli všetky termíny uzávierky výzvy pre jednotlivé prioritné oblasti predĺžené o 1 mesiac od pôvodne plánovaných. Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Odpovede na často kladené otázky nájdete tu: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs
Európska komisia usporiadala informačné podujatie k Výzve 2020 vo forme virtuálnej konferencie, podrobnejšie informácie a prezentácie z podujatia nájdete tu: https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day 

Výzva EK 2019

Šiesta výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 4.4.2019. Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Odpovede na často kladené otázky nájdete tu: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs
Európska komisia usporiadala informačné podujatie k Výzve 2019, podrobnejšie informácie nájdete tu: https://eulife2019.b2match.io/ Prezentácie z podujatia sú k dispozícii tu.

Výzva EK 2018

Piata výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 18.4.2018. Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov, projektov technickej pomoci a projektov budovania kapacít.
Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2018/index.htm
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2018 nájdete tu: http://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2018/faq.htm
Európska komisia usporiadala informačné podujatie k Výzve 2018, podrobnejšie informácie nájdete tu: https://eulife18.b2match.io/

Výzva EK 2017

Štvrtá výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 28.4.2017. Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci.
Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2017/index.htm
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2017 nájdete tu: http://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2017/faq.htm
Európska komisia usporiadala informačné podujatie k Výzve 2017, podrobnejšie informácie nájdete tu: https://ec.europa.eu/easme/en/news/information-networking-event-life-2017-call-project-proposals
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Vás srdečne pozýva na informačnú konferenciu LIFE INFO DAY 2017, ktorá sa uskutoční dňa 22.6.2017 v Bratislave.
Prezentácie z konferencie (ZIP 9,48 MB).
Spomedzi podaných žiadostí o grant za žiadateľov zo Slovenskej republiky Európska komisia poskytla financovanie týmto projektom:

Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd (LIFE17 ENV/SK/000036)
Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (LIFE17 CCA/SK/000126)
Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov (LIFE17 NAT/SK/000589)
Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus Oeconomus Mehelyi (LIFE17 NAT/SK/000621)
Systematické využívanie údajov o kontaminujúcich látkach vo vrcholových predátoroch a ich potrave v manažmente chemických zlúčenín (LIFE17 ENV/SK/000355)

Výzva EK 2016

Tretia výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci nového programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 19. 5. 2016. Výzva sa týkala tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci.
Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie.
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2016 (PDF, 423 kB)
Európska komisia usporiadala informačný webinár, nahrávku z videa si môžete pozrieť na stránke Európskej komisie.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky usporiadalo dňa 7. 7. 2016 informačnú konferenciu LIFE INFO DAY. Prezentácie z konferencie (ZIP, 8,11 MB)

Výzva EK 2015

Druhá výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci nového programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 1. júna 2015. Výzva sa týkala tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov, projektov technickej pomoci a grantov na prevádzku mimovládnych organizácií.
Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie.
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2015 (PDF, 439 kB)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky usporiadalo dňa 19. 6. 2015 informačnú konferenciu LIFE INFO DAY.
Prezentácie z konferencie (ZIP, 18,91 MB)
Spomedzi podaných žiadostí o grant za žiadateľov zo Slovenskej republiky Európska komisia poskytla financovanie projektu s názvom Obnova mokradí a ochrana vtáctva v Poiplí, na Hornej Orave a v Senianskych rybníkoch (LIFE15 NAT/SK/000861) koordinujúceho príjemcu Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Bližšie informácie nájdete na stránke Európskej komisie.

Výzva EK 2014

Prvá výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci nového programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 18. júna 2014. Výzva sa týkala tzv. projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov, projektov technickej pomoci a projektov budovania kapacít.
Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie.
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2014 (PDF, 334 kB)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky usporiadalo dňa 23. 5. 2014 informačnú konferenciu LIFE INFO DAY.
Prezentácie z konferencie (ZIP, 21,62 MB)
Spomedzi podaných žiadostí o grant za žiadateľov zo Slovenskej republiky Európska komisia poskytla financovanie projektu s názvom Obnova a manažment dunajských lužných biotopov (LIFE14 NAT/SK/001306) koordinujúceho príjemcu Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Bližšie informácie nájdete na stránke projektu.

Bližšie informácie o programe LIFE a výzvach Európskej komisie:
Národný kontaktný bod pre program LIFE v Slovenskej republike

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov nadnárodnej spolupráce a podporných činností
kontakt: life@enviro.gov.sk