Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike vyzýva žiadateľa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na predloženie žiadosti o spolufinancovanie integrovaného projektu LIFE zo štátneho rozpočtu. Účelom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie integrovaného projektu LIFE v rámci programového obdobia 2014 – 2020, pre ktorý bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou. 

Kód výzvy: IP LIFE/2020/SR
Dátum vyhlásenia: 05.03.2020
Charakter vyzvania a dátum uzávierky:

Vyzvanie na predkladanie žiadosti o spolufinancovanie integrovaného projektu LIFE zo štátneho rozpočtu má charakter tzv. otvoreného vyzvania s dátumom ukončenia prijímania žiadosti o spolufinancovanie dňa 30.04.2020. 

Text vyzvania: Vyzvanie IP LIFE/2020/SR

Príloha č. 1 k vyzvaniu: Žiadosť o spolufinancovanie

Vzor zmluvy o spolufinancovaní projektu LIFE (PDF, 740kB)

 

Predchádzajúce výzvy:

Text výzvy: Výzva LIFE/2019/SR (PDF, 817kB)

Príloha č. 1 k výzve - Žiadosť o spolufinancovanie (7z, 335kB)

Text výzvy v znení Usmernenia č. 1 v PDF: Výzva /LIFE/2016/SR (PDF, 635 kB)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu s kódom LIFE/2016/SR (PDF, 322 kB)

Prílohy výzvy (editovateľné formáty – skomprimované súbory): Príloha č. 1 (PDF, 341 kB) - žiadosť o spolufinancovanie a Príloha č. 2 (ZIP, 1,28 MB) - zmluva o spolufinancovaní

Text výzvy v PDF: VYZVA LIFE_2016_SR (PDF, 310 kB)

Prílohy výzvy (editovateľné formáty – skomprimované súbory): Príloha č. 1 (7Z, 325 kB) - žiadosť o spolufinancovanie a Príloha č. 2 (7Z, 357 kB) - zmluva o spolufinancovaní

 

Žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (vyplnený a vytlačený formulár žiadosti o spolufinancovanie spolu s rozpočtom a s povinnými prílohami) zašlú žiadatelia do termínu uzávierky výzvy poštou alebo osobne na adresu:

Národný orgán pre program LIFE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava