hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejná správa ide príkladom: Návod na rýchle zníženie spotreby energií vo verejných budovách o 15%

Vo verejnej správe je vyše 2 500 administratívnych budov s významným potenciálom úspor energií. Administratívne budovy tvoria takmer 17 % z celkového počtu zhruba 15 400 nebytových nevýrobných budov vo vlastníctve štátu a samospráv. V mnohých prípadoch ide o budovy postavené v rokoch 1951 až 1983, kedy boli nízke požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, čo ešte viac zväčšuje potenciál pre šetrenie.

V súčasnosti sú spotové ceny elektriny päťnásobné a plynu štvornásobné oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Zvýšená cena plynu taktiež vplýva na nárast cien v elektroenergetike a v centrálnom zásobovaní teplom. Na základe týchto skutočností vláda Slovenskej republiky stanovuje záväzný cieľ pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy dosiahnuť v administratívnych budovách v ich správe úsporu energie minimálne 15 %.

Inštitút environmentálnej politiky zastrešil tvorbu podkladového materiálu s opatreniami na úsporu energií vo verejnej správe. Konkrétne návrhy úspor energií vychádzajú z odporúčaní Sekcie plánu obnovy a odolnosti ÚV SR, ÚHP, IFP, MH SR a ďalších inštitúcií. Podkladový materiál je súbor opatrení, ktoré si jednotlivé úrady môžu nakombinovať podľa vlastných potrieb, aby dosiahli záväzný cieľ úspory energií 15 %.

Brožúra (September 2022)