Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ako pretriediť triedený zber

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky funguje do roku 2016 a napriek častým právnym úpravám stále vykazuje systémové nedostatky, ktoré vedú k výraznej miere nestability. Triedený zber je zabezpečovaný v prostredí protichodných záujmov troch hlavných subjektov. Obcí, ktoré chcú pre svojich občanov čo najkomfortnejšie podmienky na triedenie. Výrobcov zastúpených organizáciami zodpovednosti výrobcov, ktoré majú v plnej miere financovať triedený zber a ich objektívnym záujmom sú čím nižšie náklady. A zberových spoločností, ktorí tieto služby vykonávajú a z čoho tvoria svoj zisk.

 

Hlavné odporúčania vyplývajúce zo štúdie:

 

 

 

Analýza bola schválená Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaná na základe odporúčacích posudkov