hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov v rámci Grantov EHP a Nórska

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ oznamuje, že dňa 1. decembra 2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska 2014 - 2021 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov v programoch:

Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Domáce a rodovo podmienené násilie

Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca

Zámerom týchto výziev je výber relevantných expertov, ktorí budú dlhodobo spolupracovať s Národným kontaktným bodom, na vypracovávaní odborných vstupov do Strategickej správy Grantov EHP a Nórska, na výkone monitorovania programov a pripravovať ďalšie odborné podklady v danej programovej oblasti podľa požiadaviek Národného kontaktného bodu.

Bližšie informácie k výzvam nájdete na webovom sídle:

https://www.eeagrants.sk/novinky/vyhlasenie-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-zaradenie-do-databazy-expertov-v-ramci-grantov-ehp-a-norska/