hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

SK-Climate Forum: Voda, mestá a vzdelávanie v kontexte zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi Donorov, organizovalo dňa 9. decembra 2021 v online forme bilaterálne podujatie s názvom: „SK-Climate Forum“.

Podujatie bolo zamerané na bilaterálnu inštitucionálnu spoluprácu s dlhodobou perspektívou medzi relevantnými odborníkmi a organizáciami z prispievateľských štátov a zo Slovenska, a to v súlade s cieľom programu SK-Klíma, ktorým je prispieť k zmiernenej zmene klímy a zníženej zraniteľnosti voči zmene klímy.

Dôležitosť boja proti klimatickým zmenám bola podčiarknutá zaujímavými príspevkami odborníkov z významných inštitúcií z Nórskeho kráľovstva a zo Slovenska. Program podujatia „SK-Climate Forum“ bol rozdelený do troch tematických skupín v kontexte zmeny klímy a to na tému voda, mestá a vzdelávanie. V rámci témy „vzdelávanie“ sme sa osobitne venovali aj výskumu na univerzitách na  Slovensku a aj v Nórsku.

Vďaka aktívnej účasti a diskusiám prezentujúcich inštitúcií z Nórska a zo Slovenska sme podporili vzájomnú výmenu skúseností. Máme podobné výzvy v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, ale riešenia môžu byť odlišné. Presne tu je priestor a potenciál pre bilaterálnu spoluprácu v budúcnosti za účelom výmeny skúseností a dobrej praxe.

Spolu dosiahneme viac! 

foto vlajok 

 Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe  

                                         Spoločne za dobré nápady