hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Online podujatie "SK-Klíma Fórum"

FORUM

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy - SK-Klíma“ v úzkej spolupráci s Nórskym riaditeľstvom pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvom pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórskou agentúrou životného prostredia (NEA) ako Programovými partnermi Donorov organizuje:

dňa 9. decembra 2021 (štvrtok),

on-line podujatie s názvom: „SK-Klíma Fórum“.

Podujatie bude zamerané na bilaterálnu inštitucionálnu spoluprácu s dlhodobou perspektívou medzi relevantnými odborníkmi a organizáciami z prispievateľských štátov, ktorými sú Island, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo a zo Slovenska, a to v súlade s cieľom Programu SK-Klíma, ktorým je prispieť k zmiernenej zmene klímy a zníženej zraniteľnosti voči zmene klímy.

Na podujatie je možné sa prihlásiť prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

https://forms.gle/NTenNTMS3tsvqn4v6

Tešíme sa na Vašu účasť!

Správca Programu SK-Klíma


Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe 

                                                              SK Climate Forum