hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia z dôvodu veľkého objemu dát dostupná fyzicky na príslušnom orgáne štátnej vodnej správy: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (odkaz)

Odborné stanovisko