hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o SEA strategickom dokumente

Oznámenie o SEA strategickom dokumente k Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - Aktualizácia 2021 (PDF, 1,2MB)  

Aktualizácia 26.5.2023

ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021(docx, 25 kB)

Informácia k rozsahu hodnotenia PMPR II (doc, 15 kB)

Stanovisko k rozsahu hodnotenia môžete zaslať do 10 dní od zverejnenia RH na adresu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, pripravuje strategický dokument „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021“.

 

MŽP SR oznamuje, že začalo posudzovanie vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.