Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Zriadenie kvapkovej závlahy do založených ekologických orechových sadov“

08.01.2019