Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Úsek potrubia VDJ Kajlovka – VDJ Hrádza, Od TS po PK – rekonšrukcia, VDJ Hrádza 3, 1x1500 m³ - rekonštrukcia“

07.02.2019

http://www.minv.sk/?potrubie-kajlovka-hradza&subor=322081 

http://www.minv.sk/?potrubie-kajlovka-hradza&subor=322082 

http://www.minv.sk/?potrubie-kajlovka-hradza&subor=322083 

http://www.minv.sk/?potrubie-kajlovka-hradza&subor=322084