Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Rekonštrukcia vodného zdroja HVL – 2 Nemšová“

11.02.2019

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/o_zivot/2019/nemsova/informacia%20pre%20verejnost_par_16a.pdf  

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/o_zivot/2019/nemsova/Stanovisko_VUVH_Nemsova_rekonstrukcia_VZ_HVL2%20.pdf 

https://www.minv.sk/?Projektova_dokumentacia