Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Protipovodňová ochrana obce Habovka“

24.01.2019

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/informacia-verejnost-obec-habovka.docx 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/cd.rar 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/stanovisko_vuvh_habovka_projekt_ppo_obce.pdf