Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Potrubie – úsek VDJ Mýtna – VDJ Kopáň - rekonštrukcia“

13.02.2019

http://www.minv.sk/?potrubie-mytna-kopan&subor=322620  

http://www.minv.sk/?potrubie-mytna-kopan&subor=322621 

http://www.minv.sk/?potrubie-mytna-kopan&subor=322642