Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Polyfunkčný areál Prievozská – Nové Apollo“

11.02.2019

/files/sekcia-vod/2016_044-projekt-dur-b.05.1-situacia-doprava.pdf  

/files/sekcia-vod/informacia-podla-16.pdf 

/files/sekcia-vod/stanovisko_vuvh_polyfunkcny_areal_nove_apollo.pdf 

/files/sekcia-vod/ur-textova-cast.pdf