Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie-„Odvodňovací kanál Malá Domaša“.

18.01.2019

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/rozhodnutie-odvodnovaci-kanal-mala-domasa.pdf