Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„IBV Šurabová – Zákvašov, objekt PREDĹŹENIE OCHRANNEJ HRÁDZE“

07.01.2019