hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 15)“ je v plnom znení prístupné TU (pdf, 118 kB).

Stanovisko k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 02. 05. 2023 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail:

Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné uskutočniť, v súlade s § 65g ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou pripomienkovania rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom zaslaním písomného stanoviska na vyššie uvedenú adresu.