hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025

Strategický dokument Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025 sa posúva do ďalšieho štádia v strategickom posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Počas nasledujúcich 10 dní je možnosť zasielať k jeho rozsahu hodnotenia pripomienky na adresu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.​
Samotný rozsah hodnotenia strategického dokumentu môžete nájsť na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-slovenskej-republiky-na-roky-2021-2025.