hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor obchodovania s emisnými kvótami (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, zahájilo prípravu strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 „.
MŽP SR v tejto súvislosti oznamuje, že začalo posudzovanie vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) vypracované podľa prílohy č. 2 zákona sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, odbor obchodovania s emisnými kvótami, , tel.: 02/59562586, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.

Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu MŽP SR do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.