Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia SR do IaaS

03.10.2019

Pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti: „Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia SR do IaaS“.

Ministerstvo životného prostredia SR sprístupnilo na  pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti: „Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia SR do IaaS“.
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti: Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia SR do IaaS možno zasielať do 10. októbra 2019 prostredníctvom formulára na e-mailovú adresu

Štúdiu uskutočniteľnosti: „Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia SR do IaaS“ nájdete na adrese https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/5f9db739-ce59-a405-0d1d-a7a1a6d263d7?tab=documents

formulár na pripomienky (xlsx, 13 kB)