Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirorezort podporuje myšlienku Európskeho týždňa mobility

20.09.2017

Na Európskom týždni mobility 2017 participuje 48 slovenských samospráv, ktoré podporili kampaň rôznymi formami aktivít alebo zaregistrovaním realizovaného trvalého opatrenia v prospech udržateľnej mobility

Do jednej z najväčších a najrozšírenejších kampanína svete sa zapojilo 50 krajín prostredníctvom samospráv 2397 sídiel. Jej súčasťou je aj osem slovenských krajských miest a ďalšie štyri desiatky samospráv. Svoj pozitívny postoj k Európskemu týždňu mobility 2017 potvrdil aj minister životného prostredia SR László Sólymos, ktorý počas svojej pracovnej cesty v New Yorku cestoval mestskou hromadnou dopravou. Alternatívny spôsob dopravy využil aj štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla, ktorý prišiel na dnešné rokovanie vlády na kolobežke.

Možnosť vyjadriť svoj postoj k myšlienke udržateľnej mobility aj zmenou svojich každodenných návykov a podporou aktivít realizovaných slovenskými samosprávami môžu záujemcovia do piatku 22. septembra 2017. Práve v tento deň kampaň vyvrcholí Dňom bez áut. Cieľom je využiť možnosť, odštartovať zmenu v našich návykoch a nechať automobily doma. Prísť do práce, alebo do škôl pešo, bicyklom alebo verejnou dopravou, ktorá produkuje menej emisií na osobu v porovnaní s individuálnym využívaním automobilov.

Tohtoročnou témou ETM 2017 je „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“, ktorá propaguje riešenia zdieľanej mobility a zdôrazňuje výhody čistejších spôsobov dopravy. Podľa štúdie uskutočnenej Radou pre výskum dopravy odstráni každý zdieľaný automobil z ciest asi 15 súkromných automobilov. Mnohé samosprávy zapojené do kampane využijú Deň bez áut aj na vytvorenie ekologických a peších zón a na uvoľnených verejných priestranstvách organizujú veľké verejné podujatia.

Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom zvyšovať povedomie o udržateľných formách dopravy, ako aj motivovať samosprávy k realizácii aktivít a opatrení, ktoré vedú k udržateľnej mobility. Národným koordinátorom kampane na Slovensku je rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.