hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Tlačové správy: Február 2017

Envirorezort si pripomenie Svetový deň mokradí viacerými aktivitami

01.02.2017
Močiare, rašeliniská, lužné lesy, riečne nivy, ale aj koralové útesy a mangrovové porasty sú pre budúcnosť ľudstva životne dôležité. Práve v druhý februárový deň si modrá planéta pripomenie Svetový deň mokradí rôznymi aktivitami. Tohtoročnou témou Svetového dňa mokradí je poukázať na ich význam pri znižovaní rizika prírodných pohrôm. Viac

 

Skládka vo Vrakuni má pre envirorezort vysokú prioritu

02.02.2017
Po celom Slovensku sú ich stovky, vznikali desiatky rokov najmä za socializmu a bez väčšieho povšimnutia ponechané prírode si žili svojím životom. Reč je o starých skládkach priemyselných odpadov. Jednou z nich je aj bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, za ktorú koncom minulého roka prevzalo zodpovednosť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Prioritou envirorezortu je zbaviť sa tejto starej environmentálnej záťaže. Viac

 

Envirorezort pripraví efektívnejšie a transparentnejšie podmienky súťaže na informačný systém odpadov

06.02.2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dnes zverejnilo oznámenie o zrušení verejného obstarávania na informačný systém odpadov z januára tohto roku. Viac

 

Minister László Sólymos vyzdvihol dôležitosť environmentálneho vzdelávania

07.02.2017
Minister životného prostredia László Sólymos dnes navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene, kde sa stretol s jej vedením aj poslucháčmi. Študijné programy jednej z jej štyroch fakúlt – fakulty ekológie a environmentalistiky, prekrývajú takmer všetky oblasti životného prostredia, preto ju ministerstvo považuje za najbližšieho partnera v environmentálnom vzdelávaní. Viac

 

MŽP: Do prípravy novej environmentálnej stratégie sa má možnosť zapojiť široká verejnosť

13.02.2017
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vypracuje novú Stratégiu environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, keďže súčasná má takmer štvrťstoročie a už neodráža potreby dnešnej doby. Na rokovanie vlády by mala byť predložená koncom roka. Prípravu a koordináciu prác bude mať na starosti Inštitút environmentálnej politiky (IEP) MŽP SR. Viac

 

Jaskyne Slovenského krasu zapísané v UNESCO majú svoju striebornú mincu

13.02.2017
Unikátne jaskyne Slovenského krasu, ktoré sú od roku 1995 zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, majú svoju striebornú zberateľskú mincu. Predstavili ju dnes v budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde bol aj prvý deň predaja mince v nominálnej hodnote 10 eur. Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko. Viac

 

Envirorezort vyzval na ukončenie testovania 3. bloku v Novákoch

14.02.2017
Ministerstvo životného prostredia SR podporuje čo najskoršie ukončenie testovania prevádzky náhradnej spaľovacej jednotky v Elektrárni Nováky. Envirorezort vyzval prevádzkovateľa na ukončenie pokusu najneskôr do 28. februára tohto roka. Viac

 

Kontrola geologického prieskumu nepreukázala závažné pochybenia

15.02.2017
Hĺbková ministerská kontrola geologického prieskumu ložísk ropy a zemného plynu v obci Smilno na východe Slovenska nepreukázala zásadné pochybenia spoločnosti. Kontrola odhalila len niektoré administratívne nedostatky, napríklad oneskorené plnenie ohlasovacej povinnosti o začatí prác. Viac

 

Dve významné maloobchodné siete podporili Slovensko bez igelitiek

16.02.2017
Do iniciatívy „Slovensko bez igelitových tašiek“ sa zapojili a COOP Jednota, Kaufland a Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Viac

 

Bilaterálnym stretnutím ministrov životného prostredia Slovenska a Česka sa začala aktívnejšia spolupráca

16.02.2017
Skúsenosti s implementáciou právnych predpisov v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ale aj zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To boli hlavné témy stretnutia ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa s ministrom životného prostredia Českej republiky Richardom Brabcom. Bilaterálne rokovanie sa uskutočnilo v stredu 15. februára v Prahe. Viac

 

Uplynulo 69 rokov odkedy prehralo nielen životné prostredie

21.02.2017
Víťazný február 1948 predstavoval veľkú prehru aj pre životné prostredie na Slovensku. Bývalý režim podriadil „plneniu plánu na viac ako 100 percent“ všetko. A jednou z obetí budovania komunizmu je tak aj naša príroda. Viac

 

Envirorezort sprísni legislatívu ohľadom testovacích pokusov

28.02.2017
Prevádzkový pokus v Elektrárni Nováky končí dnešným dňom. Envirorezort to skontroluje prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Viac

 

Minister László Sólymos na rokovaní Rady ministrov životného prostredia EÚ

28.02.2017
Znižovať emisie skleníkových plynov a viac investovať do nízkouhlíkových technológií. Za týmto účelom na rokovaní Rady ministrov pre životné prostredie krajín EÚ v Bruseli schválili všeobecné smerovanie Rady k návrhu revíziu smernice o obchodovaní s emisnými kvótami v EÚ (revízia ETS). Viac