hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Parlament dal zelenú efektívnejšej ochrane ovzdušia

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili novelu zákona o ochrane ovzdušia. O aplikačnej novele odpadového zákona budú hlasovať zajtra

V parlamente dnes mali poslanci na stole dva piliere ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia na Slovensku – novelu zákona o odpadoch a novelu zákona o ochrane ovzdušia. Novela zákona o ovzduší dnes prešla tretím čítaním a následne za ňu zahlasovalo 86 zákonodarcov. O novele zákona o odpadoch, ktorý zlepšuje systém nakladania s odpadmi, tak aby sa oplatilo na Slovensku triediť a recyklovať, budú poslanci parlamentu hlasovať zajtra.

Zmenami prejde aj obchodovanie s emisnými kvótami. Novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami dnes posunulo do druhého čítania 93 poslancov. Cieľom je nastaviť prehľadný systém obchodovania s ročne pridelenými emisnými kvótami pre individuálne vykurovanie domácností, malú energetiku, dopravu, pôdohospodárstvo a odpady, určiť spôsoby použitia výnosov z ich predaja a zaviesť nahlasovanie emisií prostredníctvom elektronického systému.

Pri novele zákona o ovzduší envirorezort reagoval na nedávne smogové udalosti. Novela zákona preto zabezpečí efektívnejšie informovanie o smogových situáciách. „Začiatkom tohto roka nás zaskočil smog. Dal som verejný sľub, že do konca roka zlepším informovanosť obyvateľov. Dnes opatrenia schválil parlament,“ povedal László Sólymos.

Po novom budú informovať aj verejnoprávne médiá. Pokiaľ v niektorých regiónoch vznikne smogová situácia, Slovenský hydrometeorologický ústav vydá výstrahu. Verejnoprávne médiá budú o vydanej výstrahe informovať ľudí najneskôr do dvoch hodín od jej doručenia. Pokiaľ sa smogová situácia nezmení, tak výstrahu zopakujú najmenej dvakrát denne. A to ráno do 07:00 a popoludní po 17:00. Slovenský hydrometeorologický ústav bude naďalej informovať okresné úrady a starostov obcí.

Okrem lepšej informovanosti novela rieši aj konkrétne opatrenia na boj proti znečisteniu ovzdušia. Zmeny sa dotknú aj stredne veľkých spaľovacích zariadení s tepelným príkonom od 1 MW až 50 MW. Pre tieto zariadenia (napríklad teplárne) začnú v najbližších rokoch platiť prísnejšie emisné limity.
Efektívnejšie majú byť aj kontroly v týchto prevádzkach. Novela totiž zavádza novú povinnosť pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia vykonávať monitorovací program pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia.

Do tretice nová legislatíva umožní obciam zriadiť nízkoemisné zóny a zlepšiť tak kvalitu ovzdušia v mestách a obciach. Povolený vjazd do nej budú mať len vozidlá od určitej emisnej triedy. Konkrétne pravidlá si určí mesto alebo obec všeobecne záväzným nariadením.