hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pieninský národný park oslavuje 50. výročie svojho vzniku

Minister životného prostredia László Sólymos odovzdal ocenia osobnostiam a inštitúciám spolupracujúcim s Pieninským národným parkom za ich dlhoročnú starostlivosť, pomoc a priazeň

Najmenší národný park na Slovensku – Pieninský národný park oslavuje polstoročie svojho vzniku. Ochrana pieninskej prírody sa však začala už pred 85. rokmi, keď bola vyhlásená Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. Územie Pienin sa tak stalo prvým medzinárodne chráneným územím v Európe. Pri tejto príležitosti ocenili v Červenom Kláštore tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a ochranu tohto prírodného bohatstva.

„Pieninský národný park a všetky ostatné sú hodnotou, ktorú si musíme neustále pripomínať. Preto aj na ministerstve pripravujeme legislatívu, ktorou dokážeme zaistiť účinnejšiu ochranu tých najvzácnejších lokalít. Prvý krok predstavuje novela zákona o ochrane prírody. V rámci nej chceme napríklad posilniť bezzásahový režim tak, aby sa o ťažbe na tomto území už neuvažovalo alebo posilniť pozíciu štátnych ochrancov prírody pri plánovanej či náhodnej ťažbe,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Práve prácu ochrancov prírody šéf envirorezortu ocenil aj pri príležitosti päťdesiateho výročia Pieninského národného parku. Ako odborníkov, či už bývalých alebo súčasných zamestnancov Štátnej ochrany prírody, Správy Pieninského národného parku, ktorí denno-denne zápasili s problémami vyžadujúce si okamžité riešenia.

Ďakovný list si z rúk ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa prevzali Ing. Štefan Danko a Ing. Mária Danková za celoživotnú prácu, priazeň, pomoc a aktívnu spoluprácu pri ochrane prírody Pieninského národného parku, Milan Ružík a členovia Klubu Priateľov Pieninského národného parku za mnohoročnú dobrovoľnícku a obetavú prácu, priazeň, pomoc a dobrovoľne venovaný čas v prospech ochrany prírody Pieninského národného parku, Ing. Juraj Jedinák a obec Kamienka za vyhlásenie Obecného chráneného územia Rička a za zvyšovanie environmentálneho povedomia v obci Kamienka. Ocenenie získal aj mgr inż. Michał Sokołowski – riaditeľ poľského Pieninského národného parku za dlhoročné úsilie, pomoc a spoluprácu pri ochrane pieninskej prírody, ako aj za množstvo vynaloženej energie pri realizácii spoločných projektov zameraných na ochranu prírody Pienin.

Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách bola vyhlásená v roku 1932, čím sa územie Pienin stalo prvým medzinárodne chráneným územím v Európe. Pieninský národný park bol zriadený uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady 16. januára 1967. V roku 2004 ako prvý národný park na Slovensku prešiel zonáciou. Celková výmera národného parku predstavuje zhruba 3750 hektárov, z toho cca 278 hektárov je v najprísnejšej zóne A s 5. stupňom ochrany. Ročne ho navštívi zhruba 800-tisíc návštevníkov.