hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Používanie ortuti na Slovensku sa výrazne obmedzí

Vláda dnes spravila ďalší krok k zdravšiemu životnému prostrediu. Schválila totiž návrh, ktorý významným spôsobom obmedzí využívanie ortuti ako v zdravotníctve, tak i v niektorých výrobkoch.

Dnešné prijatie návrhu na ratifikáciu Minamatského dohovoru o ortuti je významným krokom pri riešení problematiky ortuti v Slovenskej republike ako aj v celej EÚ. Prispelo k tomu aj slovenské predsedníctvo v Rade Európskej Únie, počas ktorého bola dosiahnutá politiká dohoda na európskej úrovni k legislatívnemu aktu, prostredníctvom ktorého sa bude Minamatský dohovor o ortuti vykonávať. Tieto kroky vyústili do formálneho schválenia nového nariadenia o ortuti Európskym parlamentom v prvom čítaní v marci tohto roku. Schváliť ho ešte musí Rada Európskej Únie.

„Ortuť je príkladom dvoch smutných skutočností. Prvá, zdravie človeka a zdravé životné prostredie sa nedajú odlíšiť. Ak ortuť prenikne do životného prostredia, tak cez potravu dokáže ohroziť človeka. Druhou skutočnosťou je, že s niektorými výzvami možno bojovať len globálne. Emisie ortuti sa dokážu šíriť cez vzduch a vodu aj tisícky kilometrov od zdroja,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Minamatský dohovor sa na európskej úrovni bude implementovať prostredníctvom už platnej, ale aj novej legislatívy s účinnosťou od 1. januára 2018. V nadväznosti na tento proces nastanú zmeny aj v slovenských zákonoch. Od 1. júla 2018 bude treba zaviesť nové požiadavky na obmedzenie amalgámových výplní pre zraniteľné skupiny, ako sú tehotné a dojčiace ženy i deti do 15 rokov. Od januára 2019 sa zubný amalgám bude môcť používať iba vo forme vopred pred-dávkovaných kapsúl a prevádzkovatelia zubných ambulancií si musia zabezpečiť odlučovače zubného amalgámu. Obmedzí sa aj používanie ortuti v priemyselnej výrobe.

Minamatský dohovor je medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie je potrebný zákon. Podlieha vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky a následnej ratifikácii prezidentom Slovenskej republiky.

Cieľom Minamatského dohovoru o ortuti je konkrétnymi opatreniami postupne znižovať emisie ortuti pochádzajúcich z ľudskej činnosti na celosvetovej úrovni. Prvou oblasťou je postupné nahrádzanie výrobkov s ortuťou za výrobky bez ortuti tam, kde je to plnohodnotne možné. Ide napríklad o výbojky alebo barometre. Teplomery už boli zamenené.
Minamatský dohovor nadobudne platnosť v 90. deň po dni, keď najmenej 50 štátov uloží svoje listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u depozitára – generálneho tajomníka OSN so sídlom v New Yorku. Prvá konferencia zmluvných strán spomínaného dohovoru by sa mala uskutočniť v Ženeve v septembri tohto roku.

Odbor komunikácie MŽP SR