hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko pripravilo najviac podujatí z krajín strednej a východnej Európy v rámci Európskeho zeleného týždňa

Bratislava, 30. máj 2017 – Zvýšiť povedomie o nevyhnutnosti myslieť a konať s dôrazom na ochranu životného prostredia. To je hlavná myšlienka Európskeho zeleného týždňa. Pri tejto príležitosti sa dnes v Bruseli začína vlajkové podujatie – dvojdňový Samit o zelených pracovných miestach. V rámci regiónu strednej a východnej Európy sa najviac aktivít, ktoré úspešne získali logo sprievodných podujatí Európskeho zeleného týždňa, koná práve na Slovensku.

Súčasťou aktuálneho ročníka je výnimočná možnosť zapojiť sa do projektu Európskeho zeleného týždňa priamo v členských štátoch prostredníctvom rôznych relevantných aktivít, čím sa vytvorila sieť podujatí organizovaných v mestách, na univerzitách, vedeckých inštitúciách alebo ďalších fórach, ale aj za jej hranicami. „Túto možnosť sme využili doma na Slovensku a na úvod podujatia sa nám dostalo pocty a uznania zo strany organizátorov samitu,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla, ktorý zároveň vedie slovenskú delegáciu v Bruseli.

Logom Európskeho zeleného týždňa sa môžu na Slovensku pochváliť štyri podujatia: Zelené miesta – budúcnosť pre obnoviteľné zdroje energie/GREEN JOBS - FUTURE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES (Kysucký Lieskovec, 16. 5. 2017 – 18. 5. 2017), Propagácia zelených miest v lesnom hospodárstve/Promoting Green Jobs in the Forest Sector (Bratislava, 27. 6. 2017 – 28. 6. 2017), Rozvoj zelenej infraštruktúry/Developing green infrastructure (Trenčín, 2. 6. 2017), Botanické dni a stretnutie prírodných vedcov/Botanical Days and Meeting of Nature Scientists (Kráľova Lehota, 5. 6. 2017 – 9. 6. 2017).

Slovenská agentúra životného prostredia sa zapojila ďalšími dvomi podujatiami. Medzinárodným filmovým festivalom Ekotopfilm - Envirofilm 2017 (Banská Bystrica, 22.5.-26.5.2017) a seminárom zameraným na oblasť environmentálnych záťaží (Banská Bystrica, 23.5.2017).

Samit o zelených pracovných miestach sa koná za prítomnosti podpredsedu Európskej komisie - Valdisa Dombrovskisa, komisára pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov - Karmenu Vella, ktorý zároveň prebral záštitu nad podujatím, ako aj komisárky pre zamestnanosť, Marianne Thyssen. EK vytvorila mapu zelených pracovných miest EÚ, kde sa môžu registrovať inštitúcie, organizácie či firmy, ktoré takéto miesta vytvárajú. Viac informácií o podujatí a jeho aktivitách je na webovej stránke https://www.eugreenweek.eu.
Odbor komunikácie MŽP SR