hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

L. Sólymos: Zodpovednejšie zaobchádzanie so stromami je nevyhnutné

Minister navrhne Národnú dohodu o strome. Jej cieľom bude lesné hospodárstvo zmeniť na trvalo udržateľné

Bratislava, 19. máj 2017 – Minister životného prostredia László Sólymos dnes navštívil tatranské lokality, aby sa osobne presvedčil o výsledkoch dvoch prístupov pri spravovaní lesov. Prvým je ochranársky prístup. Druhým je lesnícky, založený na plánovaných a neraz rozsiahlych výruboch. Šéf envirorezortu zároveň oznámil, že ministerstvu pôdohospodárstva predstaví Národnú dohodu o strome, ktorá položí základy ekologickejšieho, zodpovednejšieho a trvalo udržateľného spôsobu hospodárenia s lesmi.

Šéf envirorezortu dnes navštívil Tichú dolinu a obec Malužiná v Nízkych Tatrách. Tichá dolina predstavuje príklad, ako si príroda po takmer trinástich rokoch dokázala poradiť s ničivou veternou a lykožrútovou kalamitou bez zásahu ľudskej činnosti. „Dnes máme v Tichej doline les, ktorý povodeň ustál. A odvďačil sa tým, že zabránil možným sekundárnym škodám. V Malužinej sme také šťastie nemali,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Práve obec Malužiná v okrese Liptovský Mikuláš predstavuje opačný príklad. Koncom apríla tu nánosy bahna a kameňov, ktoré dovalila veľká voda z okolitých odlesnených kopcov, spôsobili vyliatie potoka. Ten následne zničil most a zastavil premávku cez horský priechod Čertovica. V okolí Malužinej boli v minulosti vyrúbané veľké plochy lesného porastu. Následne došlo k umelej výsadbe mladých stromčekov. No až za niekoľko rokov dorastú tak, aby plnohodnotne zadržiavali vodu. Podobný osud ako Malužinú nedávno pri povodniach postihol aj Demänovskú a Jánsku dolinu.

„Zachovať prírodu jedinečných lokalít Tatier v najvyššom stupni ochrany bez zásahu človeka má zmysel. Uvedomujeme si, že takýto spôsobom nie je možný na celom Slovensku. Po tom, čo som dnes videl, som presvedčený o nevyhnutnosti zodpovednejších spôsobov hospodárenia v lesoch všeobecne,“ hovorí minister životného prostredia.

Práve preto oznámil, že v blízkej budúcnosti zašle na ministerstvo pôdohospodárstva návrh Národnej dohody o strome. V nej sa zakotvia zásady, ktoré zmenia súčasné lesné hospodárstvo na trvalo udržateľné lesné hospodárstvo. Teda na spôsob, ktorý udrží ako zamestnanosť, tak samotné lesy. Podľa ministrových slov už teraz sú jasné základné body dohody zo strany envirorezortu. Posilniť pozíciu štátnych ochranárov pri schvaľovaní programov starostlivosti o lesy a preferovať takzvané výberkové lesy, ktoré predstavujú vrchol ekologizácie lesného hospodárstva.

„Dlho sme pre stromy nevideli les. No dnes máme s lesníkmi pred sebou spoločný cieľ a spoločnú cestu. Nájsť spoločnú reč už bude maličkosť. Preto verím, že naša iniciatíva bude prijatá kladne,“ uzavrel minister.

Čo znamená výberkový les

Výberkový les je založený na ťažbe jednotlivých stromov. Teda je možné rúbať jednotlivé stromy, najmä poškodené a napadnuté škodcami, no ostatné stromy zostávajú na mieste a tým sa les prirodzene obnovuje. Tento spôsob lesného hospodárenia predstavuje vrchol ekologizácie lesného hospodárstva, je najlepším a najbezpečnejším porastovým typom pre ochranné lesy a pre funkčne integrované lesné hospodárstvo. Je ekonomicky nenáročný a umožňuje bez väčších časových, pestovných, prevádzkovo-technických ťažkostí produkovať kvalitný porast.

„Pozitívnym príkladom môže byť 1500 hektárov lesa v Smolníku na východe Slovenska. Les sa už 30 rokov rozvíja výberkovým spôsobom, pri ktorom je celýpôdny a vzdušnýpriestorlesatrvale využitý na tvorbu drevnej hmoty. Citlivé zásahy do lesa na jednej strane zabezpečujú ľuďom prácu, podporuje sa turizmus, ale taktiež tu les plní dôležitú úlohu, keďže je tu vylúčený úplný výrub stromov,“ povedal minister László Sólymos. Holorubný hospodársky spôsob je podľa neho potrebné obmedziť. Po vykonaní holorubu v lese je totiž vrchná vrstva pôdy vystavená pôsobeniu poveternostných vplyvov - dažďu, vetru alebo intenzívnemu využívaniu a tak dochádza k jej narušovaniu a erózii.

Pár faktov o význame lesov

Lesy fungujú ako prírodné špongie, regulujú odtok povrchovej a podzemnej vody a pomáhajú chrániť vodné zdroje. Tým sa stávajú dôležitým hráčom v boji proti klimatickej zmene. Veľkoplošné odlesňovanie územia prispieva k zosuvom pôdy a častejším povodniam.

Predstavujú slovenský národný poklad v podobe často vzácnych ekosystémov, ktoré si zaslúžia trvalú ochranu.

Sú významným faktorom pri rozvoji trvalo udržateľného turistického ruchu. Preto je dôležité vyhýbať sa fatálnym zásahom.

Stav ťažby dreva

V roku 1990 sa na Slovensku vyťažilo vyše 5 miliónov metrov kubických dreva, v roku 2015 to bolo nad 9 miliónov.