hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sprístupnili maľby a klenby budovy sídla Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Podľa ministra životného prostredia Sólymosa je budova pre environmentálne vzdelávanie unikátnym priestorom svojho druhu

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR sprístupnili pre verejnosť zrekonštruované klenby a maľby v budove sídla organizácie. Kompletnou rekonštrukciou zároveň prešli vnútorné a vonkajšie priestory budovy múzea za účelom environmentálneho vzdelávania. Rekonštrukcia týchto priestorov v celkovej výške takmer 9,6 milióna EUR bola hradená z Operačného programu Životné prostredie a zo zdrojov ministerstva. Minister životného prostredia László Sólymos označil priestor za unikátny a vyjadril presvedčenie, že environmentálna výchova na Slovensku týmto dostáva nový impulz do ďalších rokov.

Budova pôvodne jezuitského kláštora skrývala ornamentálnu výzdobu s rastlinnými motívmi a predpokladalo sa, že by mohli byť v budove nájdené významnejšie historické artefakty. V prvej etape reštaurátorských prác na klenbách a maľbách boli zrekonštruované tri klenby, v druhej etape ďalších šesť v celkovej výške viac ako 21,5 – tisíc EUR. Toto umelecké zhodnotenie reštaurovanej budovy môžeme považovať za pridanú hodnotu diela, ktoré bolo zhotovené s hlavným zámerom využitia pre environmentálne vzdelávanie. Samotná rekonštrukcia historickej budovy múzea bola hradená z eurofondov a zo zdrojov ministerstva životného prostredia a stála takmer 9,6 mil. EUR.

Minister životného prostredia László Sólymos vyjadril s rekonštrukciou spokojnosť. „Zrekonštruované klenby a zreštaurované maľby dokresľujú unikátnosť tohto priestoru, ktorý každoročne navštívia desiatky tisíc návštevníkov, aby nadobudli a prehĺbili svoje vedomosti v oblasti envirovýchovy,“ povedal v príhovore Sólymos. O úspechu múzea a jeho činnosti podľa neho svedčí veľké množstvo hojne navštevovaných programov pre deti aj dospelých, čo dokazujú práve čísla návštevnosti. Tie za rok 2016 dosiahli úroveň 42 462 návštevníkov. Z celkového počtu navštívilo viac ako 22 – tisíc vystavené expozície a a ďalších 20 – tisíc návštevníkov sa zúčastnilo workshopov , vzdelávacích programov, eko podujatí či zapožičaných výstav.