hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zapojte sa do národnej kampane Európsky týždeň mobility 2017

Podporte myšlienku udržateľnej mestskej mobility, zapojte sa aj v tomto roku do národnej kampane ETM 2017 s aktivitami zameranými na jej aktuálnu tému „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Národnú kampaň koordinuje SAŽP - rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR.

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a jeho súčasťou je Deň bez áut ( 22. september). Do kampane sa môžu svojim tematickým podujatím zapojiť nielen samosprávy miest, ale aj neziskové organizácie, inštitúcie a školy. Plánované aktivity by mali podporovať prechod od individuálneho motorizmu k udržateľným formám prepravy obyvateľov po meste (pešia chôdza, bicykel, verejná doprava, zdieľanie áut, bike sharing, car sharing, carpooling...). Ak sa chcete prezentovať na  celoeurópskej úrovni zaregistrujte sa do 16. septembra 2017 do kampane ETM 2017 prostredníctvom stránky www.eurotm.sk.

V rámci národnej kampane ETM 2017 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR spolu s organizačným garantom – SAŽP aj v tomto roku Národnú súťaž o cenu ETM 2017. Zapojiť sa do súťaže je možné v troch kategóriách a to Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Cieľom organizátorov je zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku. Samosprávy, ktoré majú záujem uchádzať sa o cenu sa môžu prihlásiť do súťaže najneskôr do 30. septembra 2017, po ukončení ETM 2017. Viac informácií o podmienkach prihlásenia do Národnej súťaže ETM 2017, vrátane prihlášky nájdete na adrese www.eurotm.sk.

Vyhlásenie výsledkov Národnej kampane ETM 2017 a ocenenie víťazov Národnej súťaže ETM 2017 sa uskutoční v Trnave 25. októbra 2017. Podujatie bude súčasťou IX. ročníka národnej konferencie Cyklistická doprava - konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite.