hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort zanalyzoval prvé vzorky vody zo studne v blízkosti skládky vo Vrakuni

Výskumný ústav vodného hospodárstva prezentoval výsledky analýzy vzoriek, ktoré odobral zo studne v susedstve skládky vo Vrakuni. Doplnkové kontroly sú odpoveďou envirorezortu na obavy miestnych obyvateľov šíriace sa v súvislosti so skládkou.

„Výsledky analýz vody zo studne potvrdili výsledky, ktoré sme už skôr získali z osemnástich monitorovacích vrtov, ktoré spravuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra“ uviedla generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) Ľubica Kopčová.

Na základe doterajších výsledkov možno konštatovať, že z analýz 68 znečisťujúcich látok iba jedna (tetrachlóretén) bola štvornásobne prekročená oproti povoleným limitom pre pitnú vodu. Z ostatných zlúčenín boli pozitívne koncentrácie zistené pri pesticídoch v šiestich prípadoch (hexachlórcyklohexán - alfa, beta, gama, delta; atrazín; prometrýn) avšak ich koncentrácia neprekročila povolené množstvo.

„Zároveň sme v spolupráci so starostom Vrakune a odborníkmi zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra organizačne zabezpečili ďalšie odbery vôd zo studní obyvateľov Vrakune,“ ukončila Kopčová.

Doplnkové kontroly vybraných studní uviedol šéf envirorezortu László Sólymos. Podľa jeho slov ide o reakciu na obavy obyvateľov a odpoveď na šíriace sa nepresnosti a polopravdy, ktoré sa šíria v súvislosti so skládkou.

„Vrakunčania si zaslúžia byť informovaní. Preto im čoskoro do schránok príde aj špeciálny informačný materiál s informáciami o  environmentálnej záťaži,“ uviedol minister Sólymos.

Envirorezort v tejto súvislosti už navyše zintenzívnil komunikáciu s verejnosťou aj prostredníctvom špecializovanej podstránky www.minzp.sk/vrakuna/ a mailu , na ktorom odborníci z ministerstva zodpovedali už 20 otázok od obyvateľov.

Na riešení environmentálnej záťaže ministerstvo intenzívne pracuje. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie, ktoré však poznačili aktivity špekulantov.

„Môžem sa len domnievať, čo je dôvodom ich konania.. Budem preto vyvíjať úsilie, aby poslanci do novely zákona o verejnom obstarávaní zahrnuli ustanovenia, ktoré rôznym špekulantom zabránia hatiť proces verejného obstarávania,“ uviedol minister s tým, že na Slovensku máme v súčasnosti otvorené verejné obstarávanie  na 18 lokalít s environmentálnymi záťažami, ktoré nie je ukončené pre rôzne nezmyselné námietky.

Ministerstvo chce na sanáciu skládky vo Vrakuni využiť metódu enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesniacu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Zdola bude skládka odizolovaná nepriepustným geologickým podložím a zhora izolačnou vrstvou. Súčasťou sanácie bude čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Vo svete sa metóda enkapsulácie používa bežne. Po obdobnom riešení siahli napríklad v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii či Spojených štátoch amerických.

V súčasnosti taktiež prebieha získavanie súhlasu dotknutých majiteľov pozemkov, na ktorých sa samotné izolovanie skládky bude uskutočňovať.

Odbor komunikácie MŽP SR