hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochranári envirorezortu vypustili rysa Cyrila na území Falckého lesa v Nemecku

Najväčšia zalesnená oblasť Nemecka sa stala novým domovom rysa ostrovida z Muránskej Planiny. Počas uplynulého víkendu ho na území Falckého lesa vypustili ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Zoologickej záhrady Bojnice. Ide v poradí už o štvrtého rysa zo slovenskej prírody vypusteného na tomto území. 

„Pri záchrane živočíchov, ktorých populácie vymizli z veľkej časti Európy, je nesmierne dôležitá medzinárodná spolupráca. Rysy zo Slovenska pomáhajú rozširovať populáciu tejto šelmy v Nemecku, nakoľko pôvodne vypúšťané rysy v Nemecku v 70-tych rokoch 20. storočia pochádzali tiež zo Slovenska. Počas týchto rokov sa v Nemecku udomácnili, ale problémom začala byť malá genetická variabilita. Sme hrdí, že môžeme pomôcť našim partnerom zachovať genetickú rôznorodosť nemeckých rysov a tak napomôcť zachovaniu a šíreniu rysa v Nemecku.“ povedal generálny riaditeľ sekcie ministerstva životného prostredia Rastislav Rybanič.

Projekt na záchranu rysa v Nemecku sa uskutočnil pod dohľadom odborníkov na záchranu veľkých mačkovitých šeliem z Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) a finančne bol podporený z európskeho programu LIFE. Pred transportom do nového domova pobudol rys v karanténnej stanici ZOO Bojnice. Tu strávil 40 dní nevyhnutných na vykonanie potrebných vyšetrení a testov. Zapojenie slovenských organizácií do projektu potvrdilo vysokú profesionalitu ochrany prírody na Slovensku. Pevne veríme, že sa rys, ktorého ochranári pomenovali menom Cyril, adaptuje na nové prostredie tak, ako predchádzajúce rysy a prajeme mu čo najväčší počet zdravých potomkov.

Rys ostrovid je najväčšou mačkovitou šelmou Európy. Vyskytuje sa na niektorých izolovaných územiach v strednej a severovýchodnej Európe a v malej časti severnej Ázie. Na niektorých miestach je dnes vzácny a hrozí mu vyhubenie. Podľa oficiálnej správy pre Európsku komisiu žije na Slovensku 300 až 400 jedincov. Zároveň patrí u nás medzi živočíchy, ktoré sú celoročne chránené. Ministerstvo životného prostredia taktiež v januári 2017 predstavilo program starostlivosti o rysa ostrovida, ktorý predstavuje ucelený súbor opatrení ako vzácneho živočícha v slovenskej prírode uchovať.

Odbor komunikácie MŽP SR