hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Občania cez linku envirošpión pomohli odhaliť 22 prehreškov proti životnému prostrediu

V priebehu minulého roka adresovali občania na linku Ministerstva životného prostredia SR „envirošpión“ 86 podnetov. To je o 33 podnetov viac ako v roku 2015. Najviac doručených podaní sa týkalo poškodzovania životného prostredia, odpadového hospodárstva a nezákonného výrubu stromov.

„Významným pilierom ochrany životného prostredia je spolupráca medzi občanmi a štátom. Nakoniec, pri porušovaní envirozákonov je obeťou každý obyvateľ krajiny,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

V pomyselnom rebríčku podaní obsadilo prvú priečku poškodzovanie životného prostredia. Podnetov na ministerstvo prišlo 24. O desať menej podnetov sa týkalo odpadov. A 13 podnetov upozornilo na nezákonný výrub stromov.

Z celkového množstva bolo 22 podnetov vyhodnotených ako opodstatnené a začalo sa konanie o uložení pokuty, alebo o uložení nápravných opatrení. Ďalšie sú v štádiu vybavovania, boli odstúpené na iný rezort, prípadne sa ukázali ako neopodstatnené.

Z minuloročných výsledkov vyplýva, že „envirošpión“ prispieva najmä k riešeniu problémov v oblasti zvýšenia kvality životného prostredia. Z doteraz prešetrovaných podnetov sa nezistilo, že by bola niekedy naplnená skutková podstata trestného činu korupcie.

Linka, prostredníctvom ktorej môžu občania nahlasovať podozrenia týkajúce sa akéhokoľvek protiprávneho konania v pôsobnosti rezortu životného prostredia, bola spustená v júli 2011. Podnety možno anonymne zaslať prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke rezortu, alebo na telefónnom čísle 02/59 429 188.

Odbor komunikácie MŽP SR