hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

László Sólymos po stretnutí šéfov envirozertov EÚ: Pri ochrane morí a oceánov nezostáva Slovensko bokom

V maltskej Vallette sa konala dvojdňová neformálna Rada ministrov životného prostredia, pričom slovenskú delegáciu viedol šéf envirorezortu László Sólymos. V rámci rokovaní sa zástupcovia európskej 28-čky zameriavali aj na oblasti súvisiace so znečisťovaním morí a oceánov.

Významný problém pre morské ekosystémy je predovšetkým plastový odpad, ktorý predstavuje jeden z najvážnejších environmentálnych tlakov 21. storočia. Plasty pre svoju odolnosť zotrvávajú v morskom prostredí dlhý čas a vďaka nízkej hmotnosti sa ľahko dostávajú ďaleko od zdroja.

Riešenie znečistenia morských ekosystémov, tak nie je možné nechať výlučne na prímorské krajiny. Aj Slovensko môže prispieť k zlepšeniu situácie,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Jedným z príkladov ochrany ekosystémov pred plastmi na národnej úrovni môže byť povinné spoplatnenie plastových tašiek, ktoré minulý mesiac schválil slovenský parlament. Envirorezort odštartoval v tejto oblasti aj iniciatívu Slovensko bez igelitových tašiek. Prínos môže predstavovať aj nová odpadová legislatíva, ktorá vďaka princípu „znečisťovateľ platí,“ predstavuje významný impulz na podporu recyklácie odpadu.

„Znečistené životné prostredie je problém, ktorý neuznáva hranice. A preto aj riešenie musí byť v spolupráci krajín. Slovensko nevynímajúc. Nič toto pravidlo nepodčiarkuje viac ako odpad končiaci v morských ekosystémoch,“ dodal László Sólymos.

Celkový dopad znečistenia morí a oceánov môže podľa správy Ellen Mac Arthur Foundation predstavovať sumu 13 miliárd USD ročne. Len v Európe predstavuje táto suma, spolu s nákladmi na čistenie pláží, 630 miliónov USD ročne. Hoci plastový priemysel hrá v ekonomike EÚ dôležitú úlohu, je nutné pokračovať v identifikácii zdrojov, kvantity a dopadov znečistenia morí a vyhľadávaní spôsobov ich eliminácie. Bokom nemôže zostať redukcia využívania plastov, vrátane podpory nových technológií a separácie, pričom je potrebné apelovať na zmeny návykov konzumentov.

Odbor komunikácie MŽP SR