hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228, motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 590, činidla na redukciu NOx plynov, ktoré musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy ISO 22241-1 a požiadavky na emisnú normu Euro 5 a Euro 6, a to na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty uchádzača.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 3 Súťažných podkladov a podmienky účasti v Časti 1.2 Súťažných podkladov.

Bližšie informácie k zákazke najdete na profile verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716