hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzvy

Výzva: Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO – druhá fáza
Kód výzvy: PSK-MZP-014-2024-FA-EFRR
Miesto realizácie: Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 2.4.2024

Výzva: Budovanie stokovej siete a čistiarne odpadových vôd v obci Hrubý Šúr - druhá fáza
Kód výzvy: PSK-MZP-013-2024-FA-KF
Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 27.03. 2024

Výzva: Zabezpečenie prieskumu a monitorovania environmentálnych záťaží
Kód výzvy: PSK-MZP-012-2024-DV-KF
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 11.03. 2024

Výzva: Podpora prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou
Kód výzvy: PSK-MZP-010-2024-DV-KF
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 07.03. 2024

Výzva: Sanácia environmentálnych záťaží - druhá fáza
Kód výzvy: PSK-MZP-011-2024-FA-KF
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 19.02. 2024

Výzva: Triedený zber komunálnych odpadov
Kód výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 29.01. 2024

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov
Kód výzvy: PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR
Miesto realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 29.12. 2023

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov
Kód výzvy: PSK-MZP-008-2023-DV-KF
Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 29.12. 2023

Výzva: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Kód výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 30. 11. 2023

Výzva: Mapovanie a monitoring biotopov a druhov
Kód výzvy: PSK-MZP-006-2023-DV-KF
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 30. 11. 2023

Výzva: Vybudovanie environmentálneho centra Dropie a podpora certifikovaných poskytovateľov environmentálnej výchovy a osvety
Kód výzvy: PSK-MZP-005-2023-NP-KF
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 25. 10. 2023

Výzva: Sanácia environmentálnych záťaží
Kód výzvy:PSK-MZP-004-2023-DV-KF
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 23. 10. 2023

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov
Kód výzvy: PSK-MZP-002-2023-DV-KF
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov
Kód výzvy: PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Priorita: 2P2 Životné prostredie
Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023