hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Tri výzvy životného prostredia na Slovensku

Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku na základe medzinárodného porovnania predstavujú nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Cieľom tejto štúdie je prostredníctvom porovnateľných ukazovateľov v životnom prostredí identifikovať oblasti, kde Slovensko najviac zaostáva za krajinami EÚ a OECD. V rámci recyklácie komunálneho odpadu sme napríklad jednou z najhorších krajín v EÚ a dlhodobým problémom je aj pretrvávajúca vysoká miera skládkovania. Slovensko dosahuje vyššie miery koncentrácie než je priemer EÚ tak pri PM2,5, PM10, prízemnom ozóne, ako aj oxide dusičitom. Trend intenzity ťažby dreva sa výrazne zhoršuje a medzi rokmi 2001 a 2014 Slovensko stratilo skoro 6 % lesného porastu vyššieho ako 5 metrov.

Celú štúdiu si môžete prečítať tu:

 

 

Poznámka: Dokument bol 19.1.2017 aktualizovaný o niekoľko nepresností a preklepov.  Závery ostávajú v platnosti.

 

OP IEP