Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Skutočná cena zálohy

Zálohovanie je nástroj, ktoré dokáže množstvo vyzbieraných PET fliaš zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodených odpadkov v prírode. Oproti triedenému zberu je to však pomerne nákladný systém. Štúdia odhaduje priame aj nepriame náklady zálohovania PET fliaš aj plechoviek v podmienkach Slovenska.

 

 

Iné súvisiace analýzy: