hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V akej frekvencii zberu a v ktorých mesiacov by mali byť nádoby s BRKO vyvážané?

Na účel zabezpečenia triedeného zberu kuchynského bioodpadu z domácností obec zabezpečí zbernú nádobu.

Ak majú nádoby špeciálnu úpravu (vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežku na dne nádoby oddeľujúcu tekutú časť od pevnej časti) a objem od 8 do 240 litrov vývoz musí byť vykonaný v letnom období (od marca do novembra vrátane) minimálne 1 x 7 dní a v zimnom období (od decembra do februára vrátane) minimálne 1 x 14 dní.
Ak však nádoby takúto úpravu nemajú alebo je objem nádoby väčší ako 240 litrov musí byť frekvencia vývozu navýšená v letnom období na 2 x 7 dní a v zimnom období na minimálne 1 x 7 dní.

Dodržiavanie správnej frekvencie vývozu BRKO je dôležité z dvoch hlavných dôvodov:

  1. Zvyšuje sa tým komfort pre občanov, ktorých chceme do triedeného zberu zapojiť. Zápach zo zberných nádob, larvy hmyzu a preplnené zberné nádoby odrádzajú občanov od zapojenia sa do systému triedeného zberu.
  2. V prípade ak ďalším spôsobom nakladania s BRKO je kompostovanie, je dôležité mať čo najkvalitnejší materiál na kompostovanie. Keď BRKO z dôvodu dlhého času v zbernej nádobe s nedostatočným prevzdušnením začne kysnúť, znižuje sa mu pH a je problém potom naštartovať kompostovací proces alebo aj hygienizáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. To neúmerne predlžuje proces hygienizácie, ale aj kompostovací proces a tým sa predražuje samotné spracovanie BRKO.