hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Od kedy platí povinnosť triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)?

Samosprávy majú povinnosť zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností od 1.1.2021.

Zároveň je možné si aj naďalej uplatňovať výnimku z triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností v celej obci, resp. v tej časti obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.