hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Do akých nádob sa má zbierať BRKO a prečo? Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou a kompostovacím zásobníkom?

Biologicky rozložiteľný odpad je možné zbierať do zbernej nádoby, alebo do kompostovacieho zásobníka.

Od 1.1.2021 platí, že zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musia byť

  1. farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
  2. označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.

 

Kompostovací zásobník slúži na svojpomocné kompostovanie BRKO, ktoré vzniká v danej domácnosti. Zásobník sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.