hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Evonik Fermas s. r. o., Slovenská Ľupča

Evonik Fermas s. r. o., Slovenská Ľupča
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Evonik Fermas s. r. o., Slovenská Ľupča podal dňa 31. januára 2019 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Úroveň ochrany 1 prestavuje nijaké alebo len zanedbateľné riziko. Žiadateľ požiadal v konaní o ochranu jeho obchodného tajomstva podľa §26 zákona.
Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 15. marca 2019 na adresu: .