hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021-2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 13.7.2021.
Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov.
Výzva sa týka tzv. štandardných projektov, strategických integrovaných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a operačných grantov pre mimovládne organizácie.

Alokácia výzvy pre jednotlivé oblasti podpory a termíny uzávierky výzvy pre štandardné projekty:

alokácia

uzávierka

Ochrana prírody a biodiverzity

Príroda a biodiverzita

132 470 000 €

30.11.2021 17:00 SEČ

Riadenie v oblasti Príroda

3 000 000 €

30.11.2021 17:00 SEČ

Obehové hospodárstvo a kvalita života

Obehové hospodárstvo – Odpad, Vzduch, Voda, Pôda, Hluk, Chemikálie, Bauhaus

95 420 656 €

30.11.2021 17:00 SEČ

Riadenie v oblasti Životné prostredie

5 000 000 €

30.11.2021 17:00 SEČ

Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy

Zmiernenie zmeny klímy

30 500 000 €

30.11.2021 17:00 SEČ

Adaptácia na zmenu klímy

30 500 000 €

30.11.2021 17:00 SEČ

Riadenie a informovanie v oblasti Ochrana klímy

8 000 000 €

30.11.2021 17:00 SEČ

Prechod na čistú energiu

Prechod na čistú energiu

94 500 000 €

12.1.2022 17:00 SEČ

Alokácia a termíny uzávierky pre ostatné typy projektov:

alokácia

uzávierka

strategické projekty

Strategické prírodné projekty (SNAPs)

70 000 000 €

19.10.2021 17:00 SEČ

Strategické integrované projekty (SIPs) v oblasti Životné prostredie

52 800 000 €

19.10.2021 17:00 SEČ

Strategické integrované projekty (SIPs) v oblasti Ochrana klímy

35 000 000 €

19.10.2021 17:00 SEČ

projekty technickej pomoci

Projekty technickej pomoci na prípravu SNAPs

170 053 €

22.09.2021 17:00 SEČ

Projekty technickej pomoci na prípravu SIPs v oblasti Životné prostredie

287 829 €

22.09.2021 17:00 SEČ

Projekty technickej pomoci na prípravu SIPs v oblasti Ochrana klímy

350 000 €

22.09.2021 17:00 SEČ

operačné granty

Operačné granty pre mimovládne organizácie – Rámcové partnerstvá

37 110 000 €

28.09.2021 17:00 SEČ

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke programu LIFE.
Dokumenty k výzvam je možné nájsť na Funding and Tenders Opportunities Portal.

Otázky a odpovede k výzve budú predmetom podujatia Q&A Session, ktoré sa uskutoční online formou v dňoch 8.-9.9.2021. Bližšie informácie o podujatí nájdete tu: LIFE Call for Proposals 2021 - Q&A Session.

Informácie o programe LIFE v Slovenskej republike nájdete tu: LIFE 2021-2027.