hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje v rámci pripravovanej aktualizácie Vodného plánu Slovenska (súhrnný dokument Plánu manažmentu povodia Dunaja a Plánu manažmentu povodia Visly) na účely informácie hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd, ktoré je podkladom pri spracovaní návrhu plánov manažmentu povodí.

Dokumenty k hodnoteniu stavu povrchových vôd a podzemných vôd